6 juli 2016

Algemene Voorwaarden

Kwaliteitsgarantie
We zijn transparant in wat we doen. We hechten veel waarden aan kwaliteit. We volgen de ethische Code/Beroepscode van NVNLP, HKZ, Stichting Runningtherapie Nederland en zijn
BIG geregistreerd.
Wij zijn afgestudeerd en gecertificeerd op diverse expertisegebieden waaronder Fysiotherapie, Haptonomie, Verpleegkunde, Sociale wetenschappen, Runningtherapie, NLP, SAVVY
(persoonlijk assessment) en hebben meer dan 25 jaar werkervaring.
Naast het vitaliteitspakket bieden we ook begeleiding aan andere doelgroepen met diverse achtergronden. We werken voor opdrachtgevers, in company of op individueel basis.
Onze aanpak is methodisch, en de resultaten zijn meetbaar en daardoor aantoonbaar.
We bieden duidelijkheid wat betreft:
  • Duur,
  • Investering,
  • Werkwijze,
  • Onze tijdsinspanning,
en maatwerk op de inhoud.
Er is een nauwe samenwerking met andere expertises in het werkveld van zorg, gezondheid en welzijn. Mocht dit noodzakelijk zijn dan is consultering van andere expertises door ons (coach en
runningtherapeut) altijd mogelijk.
Algemene voorwaarden
Vitaliteitsboost is een productie van VitaalWerktBeter & Runningtherapie-Hilversum.
Betalingsafspraken worden op de factuur vermeldt.
De algemene voorwaarden van VitaalWerktBeter en Runningtherapie-Hilversum zijn ter inzage opvraagbaar.
Privacybeleid 
ons Privacybeleid VWB-PB-Vitaliteitsboost staat hier beschreven.
Roland Luykx & Desiree Dankers